От Турското министерството на външните работи уведомиха българското с нота, че е дадено разрешение за откриване на избирателни секции в задграничните ни представителства в Анкара, Истанбул и Одрин, както и в консулската канцелария на Република България в Бурса.

Разрешението дава право да се гласува и в други помещения, разположени извън дипломатическите и консулските представителства, за провеждане на изборите за Народно събрание в България на 04 април 2021 година.

Външното министерство на Турция се ангажира да уведоми съответните компетентни институции в страната за предприемане на всички необходими мерки.

По-рано Испания, Грузия, Словения и РС. Македония се съгласиха нашите сънародници там да гласуват в посолството ни.