На Германия у нас се гледа като на основен външнополитически пример. Доверието към нея е високо. Критичната позиция на германското правителство по отношение на преговорите с Турция за членство в ЕС също среща подкрепа у повечето българи.

Това са част от изводите от ново социологическо проучване на "Галъп интернешънъл" в навечерието на парламентарните избори в Германия.

"Галъп интернешънъл" редовно проверява най-общите симпатии, страхове и подозрения към някои ключови за България геополитически фактори. 

Снимка 313764

Източник: Галъп

През септември доверието в Германия у нас решително надвишава недоверието. 53% отговарят с "да" на въпроса "Имате ли доверие в Германия?", а 34% казват "не". Такива са и обичайните в годините нива.

Съществен въпрос в немските избори стават отношенията с Турция. Българското обществено мнение проявява очаквана неохота към преговори с Турция.

Снимка 313765

Източник: Галъп

Отношението у нас към Германия се колебае в стойности, които често надвишават дори и доверието в Русия. В България, по традиция, отношението към Русия пък остава по-благосклонно в сравнение с отношението към САЩ. Във връзка с това, очаквано, по-сдържано остава и отношението към НАТО.

НАТО и Европейският съюз показват признаци на възстановяване на поразклатеното доверие сред българите и в последните месеци доверието в ЕС се връща на нива от около 60%, след като в изминалите, кризисни за съюза, месеци и години се колебаеше на нива от 50%. Заедно с това и имиджът на НАТО укрепва със стабилизиране на доверието около 35%