България беше избрана за член на Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО по време на 23-та сесия на Общото събрание на държавите-страни по Конвенцията за световното наследство, съобщиха от МВнР. Конвенцията се провежда в момента в Париж.

Това е най-престижният орган на ЮНЕСКО, в който участват 21 държави

ЮНЕСКО ще почете 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски

ЮНЕСКО ще почете 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски

Тя ще бъде чествана през 2022 г. с национални и международни прояви

България е вписала в Списъка на световното наследство общо 10 културни и природни обекти с изключителна стойност за човечеството. Това са Мадарският конник, Боянската църква, Казанлъшката гробница, Старият Несебър, Рилският манастир, Скалните църкви в Иваново, Тракийската гробница в Свещари, Националният парк Пирин, Биосферният резерват Сребърна и, съвместно с други европейски държави, елементи от обекта "Старите букови гори в Европа".

Канят ЮНЕСКО на остров Св. Кирик в Созопол

Канят ЮНЕСКО на остров Св. Кирик в Созопол

Областният управител на Бургас иска институцията да се запознае с потенциална на острова