Премиерът Бойко Борисов обсъди пътя на България към членството й в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) във видеоконферентна среща със заместник-генералния секретар на ОИСР Улрик Кнудсен.

Разговорът се проведе непосредствено преди официалното представяне на Икономическия преглед на България, изготвен от ОИСР. С прегледа България дава силна заявка за готовността си да се включи като равностоен партньор на Организацията.

В хода на видеоконферентната среща Борисов и Кнудсен акцентираха върху приоритетите, върху които България работи съвместно с Организацията, съгласно нейните принципи и ценности.

"Като страна членка на ЕС България покрива значителна част от стандартите и най-добрите практики на ОИСР. Тя е сходно мислеща и с висока степен на готовност за приемане на задълженията на членството в Организацията", изтъкна премиерът Борисов пред Улрик Кнудсен.

Премиерът посочи, че в изпълнение на плана за действие и националната тригодишна пътна карта през последните години бяха предприети редица мерки за активизиране на сътрудничеството на България с ОИСР. В тази връзка сред по-сериозните постижения на страната ни следва да бъде откроен успешно приключилият процес на присъединяване на България към Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) към ОИСР и към нейната Банка данни. От 1 януари 2021 г. страната ни стана 34-тата държава членка на АЯЕ.

През 2018 г. България придоби статут на участник в Комитета по помощта за развитие, а през 2019 г. се присъедини към Препоръката на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия и успешно завършения проект със съдействието на ОИСР - "Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики". От 2019 г. е в ход и процесът на присъединяване на България към Кодексите на ОИСР за либерализация на движението на капитали.

Премиерът Борисов подчерта високата ангажираност на страната ни по отношение на необходимите действия за започване на преговори за присъединяване към ОИСР.

В контактите с представители както на Секретариата, така и на държавите членки на ОИСР едно от важните предизвикателства, което се очертава пред България в подготовката й за членство в настоящия момент, е активизиране на участието в комитети, работни групи, както и присъединяване към все повече правни инструменти на ОИСР.

"Именно върху това акцентираме в новата тригодишна Пътна карта за периода 2021-2023 г.", допълни премиерът Борисов и посочи, че документът е във финална фаза на подготовка и предстои внасянето му за приемане от Министерския съвет. Задълбочаването на сътрудничеството с ОИСР във всички важни области е свързано и с конкретен финансов ангажимент от българска страна, който възлиза на 5 962 452 лева за периода 2021-2023 г.

Борисов бе категоричен пред заместник-генералния секретар на ОИСР Улрик Кнудсен, че съвместното генерално сътрудничество трябва да продължи все така задълбочено и България усилено предприема следващите важни стъпки по пътя към членството й в Организацията.

Послед в словото си в рамките на съвещанието премиерът заяви страната ни е постигнала много в икономическите сфери, в ИТ сектора, автомобилните клъстери, предприятията, с реформата в селското стопанство, в хранително-вкусовата промишленост и др.

Борисов отбеляза, че в годините пазарът ни бе преориентиран от този на бившия Съветски съюз към износ за Франция, Италия, Германия и други европейски държави.

"Това доведе до факта, че над 10 години нашите бюджети винаги бяха на излишък. Благодарение на добрата фискална политика към днешна дата България има най-ниския външен дълг в Европа и сме с бюджет с до три процента дефицит, който Маастрихтските критерии позволяват", посочи премиерът. 

В изказването си министър-председателят акцентира, че за добрите финансови показатели допринесе също борба с корупцията и с контрабандата. "Социологическите проучвания показаха, че контрабандата на цигари от 34% беше сведена до 2%. Същото важи и за алкохола, хазарта, захарните изделия, в следствие на което стотици милиони влязоха в бюджета на държавата", припомни премиерът. 

Исторически момент за България бе приемането на страната ни в Европейския банков съюз и чакалнята на Еврозоната миналата година, каза още по време на изказването си на форума на ОИСР министър-председателят Бойко Борисов.

"Независимо от новия вирус в България работи икономиката, селското стопанство, строителството, машиностроенето, ИТ сектора, училищата, детските градини, яслите", подчерта Борисов. 

"Поздравявам България за плодотворната и задълбочаваща се ангажираност с ОИСР, вие се един от най-активните ни партньори", заяви генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия в рамките на онлайн конференцията. "Докладът показва отличното сътрудничество между България и ОИСР", отбеляза Гурия.

"Очаквам с нетърпение да продължим да постигаме напредък заедно чрез разработване и реализация на по-добри политики за по-добър живот в България", заяви още Анхел Гурия.

В заключение генералният секретар на ОИСР увери, че ще бъде направено всичко възможно, за да се постигне консенсус в Съвета на ОИСР по отношение на членството на страната ни в Организацията.