България е готова да дари енергийно оборудване от дружествата в групата на "Български енергиен холдинг" ЕАД на стойност 1 млн. лв. на Украйна, с което да подпомогне възстановяването на производствените мощности в страната. Обсъжда се също коридор за износ на електроенергия, произведена от България, за Украйна, така че да бъдат подпомогнати през зимните месеци домакинствата и администрацията на засегнатата от руски удари вече три години европейска страна.

В напреднала фаза е и процесът по продажба на оборудването за АЕЦ "Белене".

Тези три неща, които са в процес на подготовка, обявиха служебния премиер Димитър Главчев и министърът на енергетиката Владимир Малинов, които се намират в Берлин. Преди това Главчев обяви, че се работи по ускоряване на изграждането на "Вертикалния газов коридор".

България ще участва в изграждането на коридор за "зелена" енергия от Азербайджан към Европа

България ще участва в изграждането на коридор за "зелена" енергия от Азербайджан към Европа

Предстои да бъде уточнено кое българско държавно дружество ще се включи

Във фокуса на изказването на премиера Главчев е била именно готовността на страната да участва в процеса на възстановяване на пострадалата Украйна - български компании са готови да се включат в проекти за възстановяване на електроцентрали, електропреносни мрежи и газова инфраструктура. Бизнесът ни има капацитета да участва също в дейности по изграждане на транспортна и водоснабдителна инфраструктура, строителство на жилищни и обществени сгради. В тази връзка премиерът е отбелязал и необходимостта от пълноценно интегриране на Украйна в развитието на Пан-европейските транспортни коридори, което ще донесе съществени ползи, както за икономиката на Киев, така и за ЕС.

Министър-председателят обърна специално внимание на мащабните щети върху околната среда, които също трябва да заемат важно място във възстановителните дейности в Украйна. Премиерът Главчев припомни, че България беше една от първите страни, които откликнаха с конкретна помощ за преодоляване на бедствието, причинено от умишленото варварско разрушаване на язовир "Каховка". Страната ни има и подписан двустранен Меморандум за сътрудничество в областта на опазване на околната среда, в който се заявява ангажираността на България за съвместна работа в устойчивото управление на водите, защитата от наводнения, управлението на отпадъците, подобряване качеството на атмосферния въздух и опазване на природата.

Опазването и възстановяването на културното наследство на Украйна е друго огромно предизвикателство. Български експерти могат да предложат така необходимата помощ за реставрация и консервация на пострадалите културни обекти в Украйна.