Министерството ни на външните работи връчи протестна нота на временно управляващия посолството на Северна Македония Владимир Кръстевски.

Причината е установеният случай на подмяна на български паметник на територията на югозападната ни съседка.

На проведената днес среща във ведомството директорът на дирекция "Югоизточна Европа" Ваня Андреева съобщи на Кръстевски, че българската дипломатическа мисия в Скопие е установила, че паметникът в двора на църквата в македонското село Клепач, който е бил издигнат в чест на войводата Велко Скочивирчето и осем негови четници, загинали при сражение с османски части през 1904 г., е бил подменен.

Паметник в РСМ вече е с нови имена - вместо "-ов" окончанието е "-ски"

Паметник в РСМ вече е с нови имена - вместо "-ов" окончанието е "-ски"

Фондация "Македония" сигнализира МВнР и ЕК

Установено е, че оригиналният надпис на книжовен български език е бил заменен, премахнати са цели части от автентичния текст и са променени и някои от имената на загиналите четници.

Българската страна е настояла компетентните власти на Северна Македония да предприемат действия за издирване и възстановяване на оригиналния паметник.

На срещата е било подчертано, че подмяната на исторически артефакти е акт на унищожаване на автентичния вид на културно-историческо наследство и опит за пренаписване на историята, което буди сериозна загриженост, включително в контекста на необходимостта от стриктно изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.

БАН изобличава лъжите в "Харта за македонския език"

БАН изобличава лъжите в "Харта за македонския език"

Започва кампания с писмо до Народното събрание