Министерският съвет разреши продажбата на имоти, собственост на "Български пощи" ЕАД.

Чрез търг с тайно наддаване ще бъде продаден недвижим имот в Троян, както и поземлен имот в Разград, който е с обща площ 14 155 кв. м.

Продадени с търг ще бъдат и недвижими имоти в Първомай, Доспат, с. Ясна Поляна и с. Горна Росица.

На община Димитровград дружеството ще продаде своя дял от общ недвижим имот - сграда със застроена площ 172 кв. м. - на цена не по-ниска от определената от независим оценител.

"Български пощи" ЕАД ще продаде и три неизползвани помещения от сграда в Сърница на общинската администрация в града, която е и съсобстеник на имота.

Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне по цена.

Също така "Български пощи" ще продаде на Агенция "Митници" дела си от административната сграда на територията на ГКПП "Калотина".

Съсобственикът Агенция "Митници" е направил предложение за покупка. Предвидено е разширяване на трасето за влизащи автомобили на пункта.

Имотът е със застроена площ от 41 кв. м и не се ползва от дружеството.