Споразумението за квалификация и преквалификация на кадрите в туризма дава възможност за качествено обучение според реалните потребности в сектора. По този начин ще се гарантира неговата устойчивост. За това увери министърът на туризма Николина Ангелкова на брифинг след заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма.

Тя заяви, че трябва подкрепа от държавата за подготовката на по-качествена и производителна работна сила.

Основната цел на двустранния документ е да насърчава предоставянето на обучения за придобиване на професионална квалификация. Това включва и обучение чрез работа на заети и безработни лица според потребностите на работодателите, които могат да подават заявки за своите нужди в Агенцията по заетостта и в поделенията й в страната.

Проектът предвижда лица, които са регистрирани като безработни в Агенцията, да бъдат обучавани в центровете на държавното предприятие "Българо-германски център за професионално обучение" в Царево и Смолян. Изпълнителният директор на предприятието Любов Попова изтъкна, че от началото на 2015 г. до края на септември 2018 г. институцията е обучила над 2000 безработни в професии и специалности в областта на туризма. Сред тях най-голям е броят на готвачите - общо 967 души.

Улесняват назначаването на сезонни работници от трети страни

Улесняват назначаването на сезонни работници от трети страни

Намаляват броя на документите за краткосрочно наемане на чужденци

За популяризирането на споразумението трябва да се проведе обсъждане по места с работодателите и всички, които биха се възползвали от това да квалифицират и преквалифицират кадри в туризма по две направления. Едното е свързано с лица, които са регистрирани в бюрата по труда, а другото е на базата на дуалното обучение, но за вече работещи лица, обясни Ангелкова. По този начин работодателят ще може да инвестира в тях и те да работят определен брой години в предприятието, което ги изпраща на обучение.

Министър Ангелкова отбеляза, че не достигат кадри както за летния, така и за зимния сезон и обясни, че заради това е важно като краткосрочна мярка да се осигури възможност за сезонно наемане на работници от трети страни.

От своя страна министърът на труда и социалната политика Бисер Петков представи политиката на ресорното ведомство за решаване на проблема с недостига на кадри в сферата на туризма. Той запозна представителите на бранша с предприетите законодателни промени за ускоряване на процедурите за регистриране на работници от трети страни за сезонна заетост.

2 000 чужденци били заети в летния туризъм във Варна

2 000 чужденци били заети в летния туризъм във Варна

От Украйна, Молдова, Русия, Беларус, Македония, Грузия, Туркменистан, Турция, Таджикистан и др.

В резултат от тези мерки и от нарастващото търсене на сезонна работна ръка в туризма, през 2018 г. са регистрирани два пъти повече сезонни работници в туризма от страни извън Европейския съюз - основно от Украйна и Молдова.

Министър Петков заяви, че към момента техният брой е повече от 7800, като част от чужденците се възползват от процедурата да получат разрешение за сезонна заетост до 9 месеца.

Той обясни, че няма точна статистика дали заплащането на чужденците е по-високо или по-ниско. Това зависи единствено от заеманата позиция.

Започваме да "внасяме" сезонни работници от чужбина

Започваме да "внасяме" сезонни работници от чужбина

Българите предпочитат да работят в чужбина