Представители на бранша на биоземеделие ще протестират на 09 април 2019 г. пред Министерство на земеделието, храните и горите. Те имат готовност за продължителни протести до предприемане на конкретни действия от страна на администрацията. За мотивити си да излязат на протест са информирали Международната Федерация на движенията за биологично земеделие IFOAM EU и DG AGRI на Европейската комисия.

Биопроизводителите искат оставката на министър Порожанов и на отговорните служители, довели до: "репресии и война със сектора, изчерпан финансов ресурс за био земеделие и блокирани средства от ЕК по ПРСР".

"Настояваме за незабавна промяна в нормативната уредба, която да бъде синхронизирана с европейските регламенти и европейските практики. В Консултативната комисия по биологично земеделие (Наредба №5) да бъдат включени представители на всички заинтересовани страни", се казва в писмото на био производителите.

Общо над 900 производители бяха поставени в патова ситуация само за два месеца, пишат от бранша.

В писмо до премиера Бойко Борисов от бранша настояват за независимо разследване защо е отнет лиценза на австрийската сертифицираща компания "Кю сертификейшън" АД и да се изясни защо служители на земеделското министерство звънят на определени фермери да си намерят друга лицензираща фирма в деня на спиране на лиценза на тази компания.

Те искат и спешно да бъде създаден Консултативен съвет по биологично земеделие към Министерството за земеделието, храните и горите. В него да има представители на всички заинтересувани страни в системата на биологичното земеделие. Съветът да заседава регулярно и да решава проблемите при максимална прозрачност.

Кандидатите по агроекология и биоземеделие задължително се обучават до 31 декември

Кандидатите по агроекология и биоземеделие задължително се обучават до 31 декември

ДФ "Земеделие" може да прекрати ангажиментите си към бенефициентите, които не подадат документи, отговарящи на описаните изисквания и срокове

В основата на тяхното недоволство е промяната в Закона за общата организация на пазарите на земеделски продукти в ЕС, предложена от Земеделското министерство. От ведомството на Порожанов са публикували и нова наредба за биологичното производство (Наредба №5 от 3.09.2018г.), което е начало на мащабните проблеми в бизнеса.

С тези промени бяха въведени невиждани никъде по света изисквания към био производителите и фирмите, които ги сертифицират. С промените бяха въведени жестоки санкции, които сертифициращите фирми са задължени да наложат без значение дали производителя е виновен или не, пишат производителите.

След променената нормативна база българските био производители бяха поставени в ситуация да плащат за лабораторни анализи, които не доказват нищо и техните колеги в ЕС не правят, да бъдат в постоянен риск от отнемане на сертификата дори без да имат вина, да рискуват бизнеса и бъдещето си без това да се налага от Европейските регламенти, пише в писмото до премиера.

От бранша признават, че въпреки усилията им за диалог с представители на ресорното министерство, усилията им са останали напразни въпреки ангажираните международни експерти. Когато очаквали резултат от срещите си, от МЗХГ ги изненадали с репресивни действия.

"На две от контролиращите лица, опериращи в България бяха отнети разрешителните за работа в страната. На 1 февруари 2019 австрийската компания "Аустриа Био Гаранти" загуби лиценза си, на клиентите им беше даден срок от 12 дни да си намерят друга сертифицираща фирма. Миналата седмица на 28 март същата съдба сполетя и "Кю сертификейшън" - една от първите сертифициращи фирми в България, с 16-годишен опит и много добър авторитет", пишат от бранша.

Много бенефициенти за биоземеделие, малко производители

Много бенефициенти за биоземеделие, малко производители

Компенсаторни плащания се дават дори при липса на добив

В същия ден вечерта - 28 март, в извънработно време служители на министерството на земеделието са се обаждали по телефона на техните клиенти да ги предупредят да си търся друга сертифицираща фирма.

Много биофермери, клиенти на "Кю сертификейшън" АД са получавали обаждания от новосъздадени контролиращи лица /получили разрешение за дейност през 2018 г./ още преди официално да бъде съобщена новината за непродължаване на лиценза, като са били предупреждавани за предстоящата ситуация и са получавали предложения за бързо сключване на нов договор, пишат от бранша.

"Фирмата получава заповедта, подписана от Министър Порожанов пет дни по-късно - на 1 април. До момента от Министерството не са излизали с официално съобщение каква е причината за отнемане на лиценза, но от фирмата са категорични, че посочените несъответствия в доклада от проверката са несъществени и формални. Никога не са имали забележки по същество, по начина на провеждане на инспекциите", пишат от биоземеделската организация.

"Някой лудува в Министерството на земеделието, горите и храните на гърба на био производителите, някой насажда страх у сертифициращите фирми, че лиценза им може да бъде отнет без много обяснения. Някой вероятно планира и по-лоши неща, но ние се надяваме подозренията ни да са грешни", пишат от бранша.

Според тях резултатът от подобни скандали е нарушаване доверието на потребителите в България към качеството на българските био храни и напитки. Всичко това се случва на фона на исканията на Европейска комисия за въвеждане на правила и прозрачност в процеса по сертифициране на българските биопродукти.

След като одитите на Европейската комисия и на Сметната палата в България са посочили слабости при контрола парите, предназначени за подкрепа на биоземеделците са блокирани и не е ясно кога ще се изплатят.

Другите плащания, например плащания за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци също са редуцирани с 50 % само за биофермерите, изтъкват от бранша. Така новите биоземеделци не получават подпомагане, тъй като средствата по мярка "Биологично земеделие" свършиха съмнително бързо в рамките на две години.

За сметка на това са натоварени с големи финансови разходи за взимане на проби за пестицидни анализи от всички парцели, които преминават от статус "в преход" към "биологични". Тази мярка не се прилага в нито една европейска страна. Това доведе до намаляване на био операторите в България през 2018-та година за сметка на постоянен растеж на сектора в цяла Европа.