Общо 1.829 млрд. лева приходи ще бъдат събрани във фонд "Сигурност на електроенергийната система" през 2020 г. Това е предвидено в бюджета на фонда, който беше одобрен на днешното заседание на Министерския съвет.

Близо 48% от тях, или 880 млн. лева, се очаква да бъдат от продажба на квоти въглеродни емисии.

Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на "Национална електрическа компания" ЕАД, включително и за минали регулаторни периоди, произтичащи от статута й на обществен доставчик според Закона за енергетиката.

Освен това се предвижда от приходите, събрани във фонда, да бъдат предоставяни премии на топлофикационни централи и когенерации, както и на обекти с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници.

От Министерския съвет припомнят, че Фонд "Сигурност на електроенергийната система" е бил създаден през юли 2015 г., за да покрие разходите на обществения доставчик НЕК, свързани със задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени.

По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и вносителите в страната, от таксите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ, както и от достъп и съхраняване на природен газ. Във фонда постъпват приходите от продажба на квоти емисии парникови газове, както и от цена "задължение към обществото".