Министърът на културата Боил Банов и генералният секретар на Международния институт за унифициране на частното право (УНИДРОА) проф. Игнацио Тирадо обсъдиха усилията си за връщането на откраднати и изнесени от страната ценности.

На среща между двамата в Рим беше потвърдено желанието на България да стане страна по Конвенцията на УНИДРОА относно връщането на откраднати или незаконно изнесени културни ценности още догодина.

Според министърът на културата присъединяването на страната ни ще бъде още една възможност за защита на националното наследство.

Открихме уникални монети на цар Иван Асен II, доволен проф. Овчаров

Открихме уникални монети на цар Иван Асен II, доволен проф. Овчаров

До момента те са 28

Банов посочи, че през последните 20 години институциите у нас водят трудна битка срещу незаконните разкопки и трафика на археологически ценности. Той изтъкна, че на територията на България има много археологически обекти, датиращи от 7 000 г. пр. Хр. до наши дни.

По негови думи Конвенцията ще позволи и на частните колекционери да правят постъпки за връщане на откраднати или незаконно изнесени от страната културни ценности.

Конвенцията относно връщане на откраднатите или незаконно изнесени културни ценности е приета по инициатива на Международния институт за унифициране на частното право в Рим на 24 юни 1995 г. Документът е един от международноправните инструменти за борба с незаконния трафик на културни ценности в световен мащаб.