Докладът за сливане на сегашните пет общински дружества за управление на пазарите в едно, внесен от независимия общински съветник Борис Бонев, бе отхвърлен на Комисиите по финанси и по икономика в Столичния общински съвет от управляващото мнозинство на ГЕРБ, ВМРО и Атака.

Целта на предложението на Бонев е да оптимизира общинските дейности, да намали броя на директорите и директорските съвети, да се слеят дублираните административни звена и с това да се намалят разходите за функционирането им.

По официални данни от Столичната община, само от намаляването на броя директорски позиции от 15 на три, ще бъдат спестени над 2 млн. лв. от парите на данъкоплатците в рамките на един мандат. По думите на вносителя Борис Бонев, единно дружество би оптимизирало работата на административните звена за маркетинг, счетоводство, финанси, комуникация и контрол, би осигурило ефективно управление на финансите и постигане на икономия от мащаба при обществени поръчки.

"Спестяването на два милиона лева само от премахването на сегашните директорски позиции, които са излишни, е сериозен ресурс, достатъчен за обновяването на няколко улици или градинки или закупуването на няколко нови автобуса. В тази сметка изобщо не са включени и допълнителните икономии, които ще се постигнат чрез обединението на дублираните звена и оптимизирането на администрацията и процедурите." - мотивира предложението си независимият съветник от "Спаси София".

По думите му обаче вместо да спести милиони от бюджета на Столичната община, управляващото мнозинство държи да изхранва пет успоредни ръководства и администрации.

Бонев пояснява, че предложението за намаляване на излишните и непродуктивни разходи е особено важно в ситуация на тежка икономическа криза и намалени приходи и е лакмус за това какви са истинските намерения на всяка партия.

"За уж десния ГЕРБ очевидно е по-важно да има безкрайно много управителни и надзорни съвети и директорски места, за да ги раздава като награда за послушност към партията. Вместо Общината да гарантира, че всеки лев ще бъде инвестиран правилно и отговорно", подчертава Бонев. 

От "Спаси София" припомнят, че дублиране на администрацията с цел гарантиране на работни места за партийните кадри на ГЕРБ и източване на бюджета с непродуктивни разходи, е типично за управляваната от Фандъкова Столична община. В сферата на транспорта, например, дейностите били разпръснати в няколко дирекции, дружества и ЦГМ, което било неефективно не само заради разточителството на средства, но и заради липсата на ясна отговорност и комуникация.

По думите им Общината има спешна нужда от смела реформа за подобряване на резултатите и намаляване на загубите.