Този път ще се случи! Увереността е на министър-председателя Бойко Борисов и личи в стенограмата от днешното правителствено заседание, на което е обсъждана административната реформа, с която се заеха управляващите.

Борисов поставя категорично срок до понеделник, 26 юни, всички министерства и всеки министър да е наясно с това какви документи издават и какви документи изискват, за да може да се направи пълен преглед и да се облекчат гражданите, които висят от гише на гише.

Борисов заявява, че си дават сметка, че това е реална реформа и затова не се е случвала - "защото трябва да преодолява огромна съпротива на чиновници, администрация, включително и корупционни схеми по маса звена". А това нещо, по думите на Борисов, сме свикнали като народ.

С 12 електронни удостоверения облекчават граждани и бизнес

С 12 електронни удостоверения облекчават граждани и бизнес

От септември администрацията извършва справки по служебен път

"Но ние трябва това да го поправим. Роптаем, ядосваме се, нервираме се и то не се случва. Този път ще се случи!", заявява Борисов.

Малко преди това вицепремиерът Томислав Дончев е "болезнено откровен" и признава, че "в част от случаите не знаем коя администрация на какво законово основание иска от гражданина даден документ". Това признание допълнително настървява премиера Борисов и затова и срокът, който поставя на администрацията за прегледа на бумащината по министерствата е кратък.

Промени в 40 закона за електронно свидетелството за съдимост

Промени в 40 закона за електронно свидетелството за съдимост

И тази услуга трябва да стане достъпна електронно в кратки срокове

"Още днес искам, като се приберете, всеки министър в неговото министерство да събере администрацията и да направи списък кои услуги неговото министерство или агенциите, ако има такива към тях, предоставят на гражданите", отсича премиерът. Той разсъждава и защо на гражданите се изисква и лична карта, и акт за раждане паралелно в администрацията на МВР:

"И питам тогава: защо като имаш лична карта да ти искат и акт за раждане, да се разкарваш да събираш документи? Къде е логиката на тези, които го искат от теб? Разбирате ли абсурдността? Но хората безропотно, защото няма какво да правят, вървят от гише на гише."

В администрациите у нас има над 132 хил. места

В администрациите у нас има над 132 хил. места

Чиновниците похарчили 20 млн. лв. за телефонни разговори през 2016 г.

По време на обсъждането се включва и министърът на транспорта Ивайло Московски, който дава пример за изискване за прошнурован, прономерован корабен дневник от рибарите, които трябва да попълват данни за вятър, вода...

"Тормоз на рибаря, това правят! Той въдицата ли да държи, компас ли да гледа, температурата на водата ли да измери? Накрая ще се удави докато излезе, защото няма ръце кое да...", възмутен е Бойко Борисов.