Премиерът Бойко Борисов отговори на два въпроса по време на редовния петъчен контрол в парламента. Първият, зададен от депутатите Румен Йончев и Явор Хайтов, бе за отпадане на ежегодния мониторингов доклад на ЕК за сферата правосъдие и вътрешен ред.

"Каква е общата политика на българското правителство за отпадане на механизма за сътрудничество и наблюдение на ЕК в сферата на правосъдието", запита депутатът Явор Хайтов премиера Бойко Борисов. Какви са конкретните действия на администрацията и в какви срокове предвиждате свалянето на този безсмислен надзор, което ще бъде реална оценка за дейността на съдебната ни система, поясни въпроса си народният избраник.

След кратко изясняване на терминологията премиерът Борисов заяви, че повече приема мониторинговия механизъм като механизъм за сътрудничество. В тази сфера още много трябва да се направи не без помощта на българския парламент. Сега предстоят законите за съдебната власт, процесуалните закони. И заради добрия диалог с ЕС мисля, че сме на правилен път, обясни премиерът.

Председателят на ЕК Жан Клод Юнкер заяви, че в рамките на този мандат, на тази комисия, механизмът трябва да отпадне, припомни Борисов. "Надявам се държавата да не бъде тласната в хаос, ако останем без парламент месеци наред, не виждам как ще се справим с тази задача. Тук много разчитам и на вас", каза Борисов.

Пояснение в терминологията внесе и другият народен избраник - Румен Йончев, който заедно с Хайтов зададе въпроса: "Дори има разлики в понятието механизъм за сътрудничество и проверка и наложилия се у нас - "мониторинг", което няма общо. Наименованието е за верификация и сътрудничество", поясни Хайтов.

ЕК може да дава съвети, но не може да взема решения, реформата се случва тук - в залата на парламента. "Ще предложите ли на ЕК смяна с вътрешен доклад за реформа на съдебната система, така че България да стане пълноправен член на ЕС", запита той.

Премиерът отговори, че думата е: "Сътрудничество". "Догодина ще има ново решение, убеден е той. Говорехме и за Шенген - животът доказа, че сме много по-подготвени за Шенген. Един от терористите без да иска потвърди думите ни - опитал да мине през България, но не успял. С времето нещата се подреждат. Въпросът е да има единодушие. Успехът ще е общ на целия парламент, ако има загуба - ще се нападаме", поясни Борисов