Общинските съветници социалисти от Добрич се останали изненадани от обявени финансови средства за общината, с които обаче ГЕРБ дава нерегламентиран старт на предизборната кампания в града.

Според БСП-Добрич правителството се кани да налее сериозна сума, която обаче не е съобразена с реалните потребности на гражданите.

Те посочват като пример инициативата на министър Деница Сачева да се подпомогнат АЕМО Стария Добрич с 100 000 лв. като мярка за подпомагане на занаятчиите в архитектурно-етнографските музеи.

Освен това с постановление на МС се отпуснаха близо 1.5 млн.лв за ремонти на няколко улици в Добрич, а буквално за няколко часа общинската администрация е трябвало да изпрати разчети за довършването на ремонта на стадион "Пионер", където вече са вложени едни 200 000 лв. без видим резултат.

С учудване и тревога съветниците-социалисти задават въпроса за това кой и по какви критерии е определил улиците, за които от ГЕРБ смятат да изразходят 1,470 млн. лева? Определените улици са извън проекта на капиталовата програма на общината, а и тяхното състояние не налага спешен ремонт. Тези ремонти не са обсъждани и в Общинския съвет на Добрич, където дори са обсъждани други парцели, а и парите все не достигат.

С такива действия през последните дни представители на изпълнителната държавна власт обезсмислят работата на Общинския съвет в Добрич.

Социалистите изразяват съмнение дали има готови проекти и количествено-стойностни сметки и питат как точно е бил определен размерът на средства, готвени за инвестиране.

"Тази сума предвидена ли е като целеви средства в проектобюджета на Република България за 2021 г.", отправят въпроса от БСП-Добрич.

Червените съветници искат да знаят и кой и в какъв срок ще организира изпълнението на начинанието и има ли готовност това да се случи до края на месец март 2021 г.?

Оползотворяват ли се и средствата по най-добрия начин, питат още общинските съветници. "Това са нашите пари, парите на българските данъкоплатци, те не са на правителството или на администрацията", пише в декларацията на БСП-Добрич.