БСП предлага кметът на София Йорданка Фандъкова да подготви създаването на общинско предприятие, което да поеме почистването на столицата.

Идеята е това да стане в срок от шест месеца.

Лидерът на БСП-София и председател на групата общински съветници в СОС Калоян Паргов изтъкна, че все повече страни в ЕС предоставят публичните услуги чрез собствени дружества и предприятия.

В доклада си общинските съветници от БСП посочват, че анализът на разходването на средствата за чистотата на столицата през последните седем години показва, че план-сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци и за подържане на чистота на града е нараснала с около 50% - от 147 257 241 лв. през 2014 г. до 217 166 644 лв. за 2020 г.

Според социалистите чрез създаването на такова общинско предприятие ще се постигне по-добра оперативност, по-ефективното управление на собствеността, икономичност и прозрачност в работата и по-ефективен контрол, който е и гаранция за повишаване качеството на услугата и на общинските приходи.

Манолова отговори на Фандъкова: Столичани ще станат заложници на конкурса за сметоизвозване

Манолова отговори на Фандъкова: Столичани ще станат заложници на конкурса за сметоизвозване

Разходите за сметосъбиране и почистване се увеличават всяка година, каза Мая Манолова

От левицата изтъкват, че с общинското предприятие за чистота средствата от такса битови отпадъци ще се разходват прозрачно за дейностите по миене на улици, сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата на обществените пространства. Друго предимство според тях е, че специализираната техника за машинно метене, миене, сметосъбиране и зимна поддръжка ще е собственост на Столичната община. Те посочват, че планирането на средствата ще става с решение на Столичния общински съвет, а контролът върху дейността ще се осъществява от кмета.

От БСП - София припомнят, че от 2013 г. в столицата функционира ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъците", което експлоатира инсталации за третиране на отпадъци на стойност над 400 млн. лв. Според тях създаването на общинско предприятие по чистота ще бъде продължение на добра практика.

Те се позовават на анализ на НСОРБ на добрите европейски практики, според който последните тенденции са все повече държави членки на ЕС да предоставят самостоятелно публичните услуги, като ги възлагат на собствени търговски дружества или предприятия, вместо да ги аутсорсват на външни оператори.

По-висока такса "смет" само при принципа „замърсителят плаща“, иска БСК

По-висока такса "смет" само при принципа „замърсителят плаща“, иска БСК

Камарата иска незабавно въвеждане на Националната информационна система за отпадъците