Депутатите приеха на първо четене законопроекта за електронното управление.

Целта е Законът за електронното управление да се синхронизира с приетите изменения и допълнения в Административно-процесуалния кодекс (АПК), които регламентират възможността гражданите и организациите да подават заявления и искания за иницииране на административното производство и предоставяне на административни услуги чрез Информационната система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция "Електронно управление". Включването на Информационната система за сигурно електронно връчване като нормативно регламентиран начин за изпращане на електронни документи и заявяване на електронни административни услуги ще създаде предпоставка всички административни услуги да бъдат заявявани по електронен път.

С цел публична достъпност и разгласяване на способите за заявяване на електронни административни услуги е въведено задължение за доставчиците да обявят по разбираем и достъпен начин предоставяните административни услуги, както и основния работен процес по заявяване, подаване и получаване на електронни документи и изявления. Регламентирано е задължението за вътрешен обмен на електронни документи между всички административни органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, което е в съответствие с новоприетите изменения в АПК.

До 2023 г. общуваме електронно с държавната администрация

До 2023 г. общуваме електронно с държавната администрация

Кабинетът прие Стратегия за е-управление

Законопроектът предвижда също така изменения и допълнения, които се отнасят до правомощията на председателя на Държавна агенция "Електронно управление". Целта е да се гарантира изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в България, прилагането на архитектури по области на политики и бюджетен контрол върху разходите за е-управление.

Кога на практика ще имаме електронно управление?, попита в хода на дискусиите социалистът Георги Свиленски. Според него електронното управление се бави, за да няма борба с корупцията.

Томислав Дончев призна: към е-управление вървим бавно

Томислав Дончев призна: към е-управление вървим бавно

Все още не сме достигнали точката на кипене

Правителството трябва да си върши работата, смята червеният депутат. В промените той видя и борба между различни лобита в МС и тази битка не трябвало да се пренася в законодателния орган.

"Всички сме едно щастливо онлайн семейство", заяде се съпартиецът му Филип Попов. Хакерската атака над НАП ни направило такова.