Въвеждането на електронното управление не е като строеж на къща, а като реставрация. Огромна част от хартиените регистри ще бъдат дигитализирани, но процесът е бавен, сложен и скъпоструващ.

Това съобщи вицепремиерът Томислав Дончев на 20-тото юбилейно издание на конференция "Е-управление за устойчиво развитие".

Той изрази мнение, че ако използваме скалата на Целзий сме около 60 и все още не сме достигнали точката на кипене. След около две години ще сме много по-близо до целта. Оказва се, че не технологичните ресурси, а организацията създава пречки за правилното въвеждане на системите.

Този месец предстои бъде пусната за обществено обсъждане нова стратегия, в която изцяло се залага на цифровизация на администрацията и публичните институции. Тя ще гарантира свързаност в единен портал.

Според Дончев е нелепо цялото е-управление да бъде мислено в режим на сепаративно управление.

"Ако няма законова нормативна база, нищо не може да се случи", изтъкна той.

Без повече хартия между администрациите от 1 ноември

Без повече хартия между администрациите от 1 ноември

Спестяваме по 100 тона хартия на година

Поведението на всеки участник в процеса трябва да е регламентирано. Освен това процесът предполага и съпротива според него, защото ако хартията изчезне, ще има много засегнати страни.

Като най-голяма грешка Дончев отчета опитът традиционните хартиени процеси в администрацията да бъдат дублирани по електронен път.

"Няма по-удобен, по-добър повод от електронизацията на процесите", убеден е вицепремиерът.

Той коментира още, че тук става дума за воля и желание, не само за окабеляване, сървъри и софтуери. Необходима е връзка между самите документооборотни системи вместо един документ да бъде подписван, сканиран, изпращан и после отново принтиран, за да се прочете.

До въвеждането на електронната идентификация ще се мобилизират всички секюритизирани форми на електронна идентификация.

Томислав Дончев подсети общините за е-управлението

Томислав Дончев подсети общините за е-управлението

Едва 49 общински администрации използват RegiX

Дончев припомни, че регистрите у нас са над 17 000, проблематично се оказва в какъв вид трябва да бъде информацията. Основният съюзник в електронизацията на управлението според вицепремиера са гражданите, които ще направят процесите необратими. Към настоящия момент у нас електронно са свързани 62 регистъра.

Председателят на Държавната агенция "Електронно управление" Атанас Темелков припомни първите опити за въвеждане на електронно управление у нас. Началните етапи са започнали още през 1984 година.

"Сериозен ангажимент за всяка администрация е залагането на поддръжка на системите и предварителното ѝ тестване", допълни Темелков. Той твърдо защитава необходимостта от цифрова трансформация на административните процеси, туй като това ще доведе в страната до повече сигурност.

По-бързо администрациите да се отказват от излишните хартии, настоява кабинетът

По-бързо администрациите да се отказват от излишните хартии, настоява кабинетът

До 15 януари 2018 г. вицепремиерът Дончев очаква обобщен доклад