До 1 ноември всички администрации ще са задължени да общуват помежду си само по електронен път.

Към днешна дата 220 общини са реални участници в системата за електронен обмен на документи. Kъм август 2018 г. едва 49 общински администрации използват RegiX, като имат достъп до 63 основни регистъра и възможност за 169 различни типове справки.

Разделят страната на четири района, според промените в Регионалния закон

Разделят страната на четири района, според промените в Регионалния закон

Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски район

Заместник министър-председателят Томислав Дончев призова общинските администрации да започнат все по-активно да използват системата с цел ускоряване и улесняване на административното обслужване. Той взе участие в XIII Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в България.

По-бързо администрациите да се отказват от излишните хартии, настоява кабинетът

По-бързо администрациите да се отказват от излишните хартии, настоява кабинетът

До 15 януари 2018 г. вицепремиерът Дончев очаква обобщен доклад

Като особено важен приоритет Дончев открои защитата на критичните бази данни на администрациите и ключовата ролята на хранилището за резервни копия в Държавния хибриден облак, създадено по инициатива на правителството през лятото. Хранилището в Основния център за данни на електронното управление (ОЦДЕУ) ще бъде пуснато в експлоатация до края на 2018 г.