От утре, 1 ноември, българската администрация преустановява хартиения обмен на документи.

Повече от 700 централни, областни и общински структури преминават към изцяло електронен документооборот помежду си.

Мярката е заложена в законодателството и ще доведе до 6-кратно увеличение на ефективността на административния обмен, пишат от пресцентъра на Министерски съвет.

Томислав Дончев подсети общините за е-управлението

Томислав Дончев подсети общините за е-управлението

Едва 49 общински администрации използват RegiX

Спрямо данните на МС на годишна база се очаква да бъдат спестявани повече от 100 тона хартия, значително да намалеят разходите за закупуването й, както и за печатни консумативи, куриерски услуги и други.

Към края на месец октомври реалните участници в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) са 719.

Чрез СЕОС се осъществява електронният документооборот.

Това е първата приложена на национално равнище всеобхватна мярка за премахване на хартиената администрация и за намаляване на административната тежест за гражданите, бизнеса и за самите администрации.

Електронният обмен на документи е сигурен и се извършва в контролирана среда, а документите са гарантирани с електронен подпис. Това позволява да бъде проследено точното време на изпращане, получаване и регистриране на документа. По този начин се повишава контрола върху институциите както от страна на потребителите, така и между самите администрации, допълват от МС.

Правителството заповяда - само е-писма между администрациите

Правителството заповяда - само е-писма между администрациите

Администрациите трябва да се регистрират в Системата за е-Връчване

Припомняме, с решение от 24 октомври този месец кабинетът задължи централните администрации да разширят цифровите си услуги като регистрират свои профили в Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване), поддържана и развивана от Държавната агенция "Електронно управление". Това означава, че след 30 ноември 2018 г. граждани и фирми ще могат да взаимодействат сигурно и изцяло по електронен път с централните администрации и подопечните им структури.

Администрациите, които не разполагат с технически ресурс да се включат чрез своите документооборотни системи в Системата за електронен документооборот, могат като временна алтернатива да осъществяват електронен обмен на документи през системата на ДАЕУ за електронна препоръчана поща (е-Връчване), достъпна през потребителски интерфейс на https://edelivery.egov.bg. Помощна информация за работа със СЕОС през уеб интерфейса на Системата за е-Връчване е публикувана на страницата на Агенцията https://e-gov.bg.

Кабинетът подобрява административното обслужване с над 1 500 мерки

Кабинетът подобрява административното обслужване с над 1 500 мерки

Мерките са групирани условно в 5 направления