От Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепят необходимостта от нов Закон за хората с увреждания, но предлагат пет свои идеи за законопроекта. Това става ясно от позиция на Палатата, публикувана на тяхната страница.

Предложенията на работодателската организация са следните:

  • Да се изключат от квотното задължение (за назначаване на хора с увреждания - б.р.) по чл. 41 от законопроекта предприятията с по-малко от 50 служители/работници.
  • Квотното задължение по чл. 41 от законопроекта да се включи в задължението на работодателя по чл. 315 от Кодекса на труда.
  • Квотното задължение на работодателя по чл. 41 да е в зависимост от вида икономическа дейност - както в чл. 315 от Кодекса на труда.
  • Работодателят да се освободи от задължението за назначаване на лица с трайни увреждания, респективно - от отговорност за глоба, в случай, че Агенцията не насочи в 3-месечен срок такова лице.
  • Да се регламентират по-гъвкави разпоредби за временно назначаване на лица с трайни увреждания, чрез Агенциите за временна заетост.

Припомняме, въпросният чл. 41 задължава работодателите да назначават работници с увреждания по квотен принцип. Задължението за работодатели с 26 до 50 работници и служители - 1 лице с трайно увреждане. Във фирма с 51 до 99 служители - 2 души с трайни увреждания. За по-големите предприятия квотата е 2% от средносписъчния състав на компанията. Тези квоти са извън ангажиментите на работодателите по чл. 315 от Кодекса на труда да заделят за трудоустроени хора от 4 до 10 % от работните си места.

От БТПП са резервирани към следните текстове, описващи задълженията на работодателите да пригодят определените работни места за хората с увреждания. Едното предложение е да уведомят Агенцията по заетостта за определените от тях работни места, подходящи работни места за хора с трайни увреждания. Другото им задължение, към което изпитват резерви, е заплащане на ежемесечна компенсационна такса в размер на 30 % от минималната работна заплата за страната. Таксата започва да се начислява от четвъртия месец след уведомлението на Агенцията по заетостта за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

Според работодателите предложението в 41 чл. е непоследователно в сравнение с действащата нормативна уредба.

Според чл. 315 от Кодекса на труда задълженията на работодателите сега са по-леки. Те са предимно за по-големите предприятия и касае 4-10% от работните места за трудоустроени работници.

Сегашният законопроект предлага по-тежки задължения за бизнеса без да се съобразяват с икономическата дейност и броя на заетите места, репликират от БТПП и дават конкретни примери - противоречи на пазарните принципи задължението на заплащането на компенсационна такса след третия месец, в който няма назначен човек с увреждане.

Ако работодателят сам не е открил подходящи лица с трайни увреждания, или ако такива не са били насочени към него от Агенцията по заетостта, то местата в списъка за лица с трайни увреждания биха могли да са заети от здрави лица, а не да се държат незаети, аргументират се от Търговско-промишлената палата.

Според тях е предложена неефективна публична структура, включваща множество органи с някои дублиращи се функции, при което ефикасността неминуемо се понижава, а отговорността - се размива.

Въпреки обявените цели на промените на Закона да гарантира ефикасност, ефикасността се размива в частта относно очакваните разходи за създаваните нови органи и структури, предупреждават от БТПП.