Министерският съвет прие решение за безвъзмездно прехвърляне на държавни имоти на столична община. 

Поземлените имоти са два и се намират в столичния район "Връбница". Безвъзмездното прехвърляне е с цел изграждане на гробищен парк при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.

Съгласно друго правителствено решение се предоставя за управление имот - публична държавна собственост, на Министерството на регионалното развитие.

Имотът се намира в столичния район "Оборище"и представлява терен с площ 703 кв. м, заедно с 3-етажна административна сграда и сутерен и едноетажна административна сграда на 1 етаж.

Досега имотът е бил в управление на Държавната комисия по сигурността на информацията, но е с отпаднала за ведомството нужда. Необходим е на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на функциите му.