Министрите от третия кабинет "Борисов" одобриха меморандум за обмен на информация между финансовото разузнаване на България и на град-държавата Ватикан, съобщиха от МС.

Меморандумът ще бъде сключен от директора на специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" без последващо утвърждаване и обнародване, гласи съобщението на МС.

Документът е за сътрудничество между специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" на България и Звеното за финансова информация на Светия престол на Ватикан, като основа за водене на преговори.

С меморандума се определя как да се обменя информация между финансово-разузнавателните звена на Република България и град-държавата Ватикан. Определят се видовете информация, която ще бъде обменяна, условията за ползване на информацията, защитата на информацията, както и каналите за обмен на информация.

Комисията „КТБ" скри от медиите „разпита" на ексшефове на финансово разузнаване

Комисията „КТБ" скри от медиите „разпита" на ексшефове на финансово разузнаване

За да не изтечала класифицирана информация