Държавите членки на Европейския съюз трябва да обединят усилията си, за да улеснят достъпа на малките и средни предприятия (МСП) до общия пазар. Така ще бъде задълбочен и процесът на европейска интеграция.
Това беше общата позиция на президента Румен Радев и на европейския комисар по вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия Елжбета Бенковска, който се срещнаха днес на "Дондуков" 2.

По време на срещата стана ясно, че страната ни ще бъде домакин на форум за развитие на европейския отбранителен и космически сектор.

Българският президент подчерта, че ЕС трябва да се стреми към задълбочаване на интеграцията между отделните региони, за да не се допусне различията в икономическото развитие да затвърдят функционирането на Европа "на две скорости".

И Румен Радев, и Елжбета Бенковска откроиха значението на засилването на сътрудничеството на европейските държави в сферата на информационните технологии, отбраната и изследването на космоса.

По предложение на комисар Бенковска се обмисля създаването на европейски фонд от 500 млн. евро, който ще финансира общата изследователска и развойна дейност в тези области. "Информационните технологии и космическите изследвания са най-бързо развиващият се сектор и е необходимо ЕС да осигури адекватно финансиране на европейските МСП и на стартиращите компании в този сектор", заяви Елжбета Бенковска.

Комисар Бенковска подкрепи идеята на президента Радев през 2017 г. България да бъде домакин на форум, посветен на европейския отбранителен и космически сектор, в рамките на който българските предприятия и научни институти да представят своите възможности, да се запознаят с Европейския фонд за отбрана и други действащи механизми в сферата на отбранителната и космическата индустрия на ЕС.

Комисар Бенковска заяви готовност да вземе лично участие във форума. "Държавите от Източна Европа имат своите традиции в космическите изследвания, отбранителната индустрия и информационните технологии, които днес могат да бъдат надградени", каза президентът Радев.

По време на срещата българският президент потвърди подкрепата на страната ни за въвеждането на Европейска електронна карта за услуги, която ще намали бюрократичните формалности пред МСП и ще улесни достъпа им до общия пазар. Държавният глава подчерта и необходимостта от засилена подкрепа за компаниите от по-слабо развитите държави от ЕС, които да участват пълноценно в реализацията на инвестиционните проекти в рамките на плана "Юнкер".