Правителството в оставка гласува отпускане на над 21 хил. лева за стипендии на даровити деца, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министрите в оставка одобриха допълнителни разходи по бюджета на МОН и трансфери към общини в размер на 21 195 лв. Средствата са планирани в централния бюджет за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

С тях ще бъдат насърчени ученици от общински и държавни училища в системата на министерствата на образованието и науката и на земеделието и храните, постигнали високи резултати на олимпиади и състезания.

На същото заседание бе решено общините да получат над 11,7 млн. лв. за оптимизация на училищната мрежа и стимулиране на резултатите в училищата. С парите се осигуряват финансово дейности по модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелни общежития" от националната програма "Оптимизация на училищната мрежа".

С тях ще бъдат изплатени обезщетения за септември и октомври 2016 г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и за обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Включени са и обезщетения на персонала при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на училища, детски градини и общежития.

На общините са предоставени и 4 068 353 лв., осигурени от бюджета на МОН за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие.