До 49 415 820 лв. се отпускат по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за финансиране на Националното тол управление за 2019 г., решиха министрите от кабинета "Борисов-3" на днешното правителствено заседание.

Парите са за възстановяване на разходи, направени за сметка на бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" от началото на годината на база фактическо изпълнение. Предназначени са за текущи и капиталови разходи.

За издръжка на Националното тол управление са предвидени 46 003 750 лв. От тях 11 000 200 лв. са за възстановяване на разходи по договора за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси на база време и на база изминато разстояние. Останалите пари са за оборудване на работни помещения на Националното тол управление (НТУ), разходи за поддържане на автомобилите на тол контрола, на терминалите за самотаксуване, режийни разходи и т. н.

Капиталовите разходи са 3 412 070 лв. От тях част от средствата са за софтуерна разработка за вторична интеграция между Агенция "Митници", МВР и НТУ за пътни такси и разрешителни, счетоводен софтуер и др.

Разчетите са разработени на база анализ на разходите, свързани с действащи договори във връзка с функционирането на Националното тол управление.

Парите за Национално тол управление за 2019 г. са планирани по централния бюджет, а не по бюджета на МРРБ. Те се отпускат с постановления на Министерския съвет.