Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 5 млн.лв. за изграждане на защитни диги за предпазване на вредното въздействие на водите.

Целта е възстановяване на разрушени 74 обекта - участъци от корекции на реки, предпазни диги, отводнителни системи и други съоръжения.

Заради създалата се през 2018 г. тежка обстановка по обектите за предпазване от вредното въздействие на водите се наложи спешно изграждане на диги. 

В резултат на усложнените климатични процеси беше засегната техническата инфраструктура от национално и местно значение, както и пътища, поземлени имоти и земеделска продукция.