След 19 дълги години чакане задължителният праг за регистрация по ДДС бе увеличен на 100 000 лв. Това касае 1 милион български граждани, малки предприятия, микро фирми, самонаети лица и граждани и промените ще влязат в сила от 1 януари 2023. Това ще доведе до по-малко администрация, по-малко бюрокрация, повече възможности за правене на бизнес и растеж на българската икономика.

Удовлетвореността си изрази депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров на брифинг в парламента.

"Да бъдеш предприемач в България, да правиш бизнес, да се развиваш - всички тези стимули ще бъдат налице. Това е една от най-големите реформи за малкия бизнес, които могат да бъдат направи", доволен е Димитров.

Иначе само ако вземете прага от 50 000 лв. и натрупаната инфлация за 20 години - това е основание да се увеличи прагът на ДДС на 100 000 лв. оттук нататък. Това е изключителен бонус за малките производители в България, като могат да произвеждат и продават, без да се регистрират по ДДС, което им дава значимо конкурентно предимство, особено в ситуация на инфлация и комбинация от кризи, обясни Димитров.

Страшно важно е от гледна точка на предприемаческата среда да има предприемачи, които по-малко са натоварени с бюрократични и административни тежести, поясни от своя страна икономистът Георги Ганев от ДБ. Той благодари на всички народни представители за подкрепата на мярката, която мина с пълен консенсус в парламента.

Вдигнаха прага за регистрация на фирма по ДДС до 100 000 лв.

Вдигнаха прага за регистрация на фирма по ДДС до 100 000 лв.

Изискването е фирма да има облагаем оборот от 50 000 лева за последните 12 месеца

Причината за това, че промените в Закона за ДДС да влязат от 1 януари 2023 г. е, че България трябвало да поиска дерогация от страна на Европейския съюз в промяната на прага и процедурата вече е задвижена. Това отнема няколко месеца - до половин година дерогацията би трябвало да се получи и така да влезе в сила от началото на следващата година.

Идеята и битката, за която "Демократична България" ще се бори от догодина е прагът за регистрация по ДДС да се вдигне до 166 000 лв. приблизително. Ганев се надява, че страната ни ще може да убеди партньорите от ЕК за по-високия праг.

Окончателно приеха минималния праг на облагаемия годишен оборот да е 100 000 лв.

Окончателно приеха минималния праг на облагаемия годишен оборот да е 100 000 лв.

Прогнозират загубите да са между 85 и 130 млн. лева