В декларация изпратена до медиите, Демократична България видя в поправките на ЗЮЛНЦ директна атака срещу свободата на сдружаване и финансирането на гражданските организации.

"Конституционното гарантиране на свободата на събранията, свободата на сдружаването и плурализма на гражданското общество е базисно условие за съществуването на демократичната правова държава. Последните няколко години обаче тези основни свободи целенасочено се ограничават за определени граждански организации, които независимо и обективно се опитват да отразяват случващото се в страната", пишат ДБ.

Според тях, неколкократно са правени до момента неуспешни опити за законодателно ограничаване на различни аспекти от дейността на гражданските организации.

"Поредният опит е от 1 юли 2020 г., когато 16 депутати от управляващото мнозинство ("Обединени патриоти" - ВМРО) предложиха поправки в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Става дума за поправки, които са рестриктивни и рискови за свободата на сдружаване и дейността на гражданските организации", допълват те.

Демократична България вижда в това поредната директна атака срещу независимия граждански сектор в България и по специално срещу организациите, работещи в обществена полза. Вместо реална подкрепа от институциите за различни граждански инициативи, "получаваме нови ограничения за свободата на сдружаване и манипулативни внушения за зависимост от чужди интереси. Това е поредният опит за подчиняване на независимото гражданско общество, който е заимстван от законодателството на Русия и Унгария".

ДБ настояваме да бъде блокирана тази законодателна инициатива. В противен случай ще сигнализират институциите на ЕС и Съвета на Европа за нарушаване на основни демократични ценности и свободи.