"Демократична България" настояват президентът Румен Радев да наложи вето върху промените в Административнопроцесуалния кодекс - АПК.

Съпредседателите на Демократична България - Обединение Атанас Атанасов и Христо Иванов искат от Радев да упражни своето правомощие върху текстовете от Закона за изменение и допълнение на АПК, приет от 44-то Народно събрание на 25 юли 2018г., "с които се ограничава достъпа до правосъдие на български граждани и юридически лица, недопустимо се ограничава публичността на съдебния процес, създават се предпоставки за осъдителни решения без знанието и без възможност за ответните лица да се защитят, а в редица немаловажни случаи е премахнат контрола за законосъобразност от ВАС по чл. 125, ал. 1 от Конституцията", обясняват те.

Според тях, това е поредният законодателен акт на мнозинството в това Народно събрание, приет без обществено обсъждане и реална оценка на въздействието, съгл. Закона за нормативните актове, внесен от няколко депутата и с неясно авторство. 

С приетите изменения многократно се увеличават съдебните такси в административния процес. "Минималният размер на държавната такса за подаване на касационна жалба за гражданите се увеличава на 70 лв., а юридическите лица, които нямат публични функции - 370лв. За физическите лица увеличението е минимум 4 пъти, а за юридическите лица - над 7 пъти, като може да достигне до 900 пъти", пишат те до президента.

Те коментират, че се въвеждат се закрити съдебни заседания, при които граждани и медии не се допускат, като всяко едно от тези решения противоречи на чл. 4, ал.1, чл. 56 и чл. 120 от Конституцията на Република България и чл. 6, § 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

"Рязкото увеличаване на таксите за обжалване на решения на административни органи е в унисон с желанието на управляващите за свръхдържава, която не подлежи на контрол от никого. В българските, а и във всякакви други условия, това води до тотален размах на корупционни схеми, подаръци за олигарсите, и в крайна сметка ще загубим милиарди, а схемите на властта ще доведат до дефицити, повишени данъци и унищожена природа. Защото държавните органи никъде по света не са безгрешни, а напротив - често се поддават на всякакви зависимости. Особено когато знаят, че няма пред кого да отговарят за действията си", допълват "Демократична България".

Мълчаливо съгласие е, ако администрацията не отговори в срок

Мълчаливо съгласие е, ако администрацията не отговори в срок

В Правната комисия на НС обсъдиха промените в Административнопроцесуалния кодекс

Обедиенението не намира за случайно случайно, че управляващата коалиция се чуди кои данъци и такси да увеличи - сумата на "идеите" им вече надхвърля един милиард лева годишно. "Защото са необходими средства за подготвяните кражби. Такива като Белене и много други. Недопустимо е законодателят да решава фискални въпроси, т.е. да събира повече приходи в бюджета, за сметка на правото на гражданите и организациите за защита на техните права и законни интереси", обясняват те.

"Със сигурност има по-ефективен подход за решаване на проблема. Например за засилване на независимостта и капацитета на съдебната власт, така че делата да се решават бързо, качествено и справедливо, вместо, както се предлага, държавните такси за обжалване на актовете на властта да се увеличават многократно", коментират Атанасов и Иванов.

Според тях, в духа на максимата "има публичност на съдебния процес, (може) да има проблем за властта", депутатите на "ГЕРБ и т.нар. "патриоти" въвеждат закрити съдебни заседания, при които граждани и медии не се допускат".

Провеждането на съдебни заседания при закрити врати и е допустимо само в изключителни случаи и при ограничен брой случаи, като нито една от тези хипотези не е налице в оспорвания случай. Ето защо, оспорваното законодателно решение е предпоставка за произвол и безконтролност на публична власт, в ущърб на гражданите.

"Демократична България" призовава президента да упражни конституционните си правомощия, да защитите от посегателство основното конституционно право на гражданите на ефективен достъп до съд и справедлив съдебен процес, и да наложите вето на текстовете в измененията на Административнопроцесуалния кодекс, подкопаващи устоите на правовата държава.

Тоталитаризъм в АПК видяха социалистите

Тоталитаризъм в АПК видяха социалистите

Ще атакуват разпоредбите в Конституционния съд