Липсата на отговор в определения срок от административен орган ще се смята за мълчаливо съгласие.
Това одобриха депутатите от Правната комисия при обсъждане на второ четене на промените в Административнопроцесуалния кодекс, информира БНР.

На практика така се разширява обхвата на "мълчаливото съгласие". Промяната е наложителна, тъй като на практика до този момент "мълчаливото съгласие" не е сработило, смятат депутатите от комисията.

М. Заимов: Мълчаливо съгласие, а не отказ при услугите за граждани

М. Заимов: Мълчаливо съгласие, а не отказ при услугите за граждани

В общинската администрация да се въведе принципът на мълчаливото съгласие

Те спориха за процедурата по удостоверяване и по обжалване на акт, издаден чрез мълчаливо съгласие. Той ще се удостоверява с декларация, съставена от заявителя., която администрацията може да оспори. Срокът и условията, в които може да стори това, ще се уточняват със специални закони, стана ясно по време на обсъждането в комисията.