"Демократична България" обжалва решение на Централната избирателна комисия за регистрация на партии и коалиции за участие в парламентарните избори на 4 април.

В решението на ЦИК от 27 януари е записано, че "наименованието на коалицията може да съдържа само наименованието на една или няколко от партиите в състава на коалицията". Според ДБ обаче условието е неясно, а тълкуването е двузначно.

От "Демократична България" питат дали коалициите се ограничават да включват в наименованията си изрази и думи, които са различни от наименованията на една или няколко партии в състава на коалицията, както и дали се въвежда изискване в наименованието на коалицията задължително да се съдържа наименованието на една или няколко от партиите в състава на коалицията.

Партиите се регистрират в ЦИК за изборите до 17 февруари

Партиите се регистрират в ЦИК за изборите до 17 февруари

Трябва да представят списък с 2500 подкрепящи ги избиратели

В жалбата си до Върховния административен съд ДБ цитира разпоредбите на Изборния кодекс, където преценката дали в наименованието на коалицията да се включват или не наименованието или абревиатурата на участващите в коалиция партии е предоставена на самите формации. Припомня се и предишна практика на ЦИК в тази посока.

От "Демократична България" настояват както ВАС да отмени цитираното изречение от решението, така и ЦИК да преразгледа сама решението си в тази му част.

Жалба във връзка със същото решение на ЦИК е внесена във ВАС и от Единната народна партия, според която това решение е началото на "опитите на Борисов да смачка конукрентите си" и "пореден жалък опит на управляващата ни мафия да предпостави изборните резултати още на старта". Решението на Комисията дискриминира гражданското участие в предстоящите избори, смятат от партията.

Припомняме, вчера стана ясно, че 17 февруари е крайният срок, в който партии и коалиции могат да заявят пред ЦИК участието си в парламентарните избори на 4 април.