"Демократична България" са притеснени, че е възможно Съдът на ЕС отново да осъди страната ни заради бездействие по отношение на високите нива за замърсяване на атмосферния въздух.

В писмо до министъра на околната среда и водите, разпратено и до медиите, от формацията питат Нено Димов дали страната ни е отговорила на предупреждението на ЕК от началото на месец ноември, когато Комисията постави срок от 2 месеца на България да докаже, че са предприети адекватни мерки срещу замърсяването.

Съдът на ЕС осъди България заради мръсния въздух
Обновена

Съдът на ЕС осъди България заради мръсния въздух

В София, Пловдив, Варна и зоните Северна, Югозападна и Югоизточна са надвишавани нормите

Припомняме, на 5 април 2017 година с решение на Съда на ЕС по дело на ЕК срещу България страната ни беше призната за виновна за системно нарушаване на законодателството на ЕС по отношение нивата на замърсяване на атмосферния въздух.
Тогава евросъдът прецени, че България бездейства по въпроса от приемането ни в ЕС през 2007 година до началото на наказателната процедура през 2014 година.

Въпреки решението на Съда на ЕС, страната ни не е приложила необходимите работещи мерки за бързото справяне със замърсяването, което стана повод на 8 ноември 2018 година ЕК да отправи към България настоятелни призоваване за предприемането на бързи и адекватни действия в тази посока.
Тогава ЕК даде на страната ни срок от 2 месеца, в които България трябваше да докаже, че такива мерки са предприети и нивата на замърсяване спадат. В писмото ЕК акцентира, че е обезпокоена от бавните темпове на промените в страната ни и липсата на координиран подход срещу замърсяването от страна на екоинституциите и другите органи на национално и местно ниво.

В писмото си комисарите също така посочиха, че ако такива мерки не са предприети, ще се стартира втория етап на процедурата, с която ЕК може да поиска от Съда на ЕС налагането на санкция срещу България.

ЕК ни заплашва с евросъд, ако не предприемем мерки за по-чист въздух

ЕК ни заплашва с евросъд, ако не предприемем мерки за по-чист въздух

Липсва координиран подход между органите на национално и местно ниво

Срокът от 2 месеца за отговор изтече в рамките на отминалата седмица (7-11 януари 2019 година). Към момента не е ясно дали от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) са изпратили отговор до ЕК.

Точно това питат и от "Демократична България" - милиони българи са силно потърпевши от замърсяването на въздуха, а отговор от МОСВ към ЕК не е станал известен за обществото.

България и Македония са първенци в Европа по мръсен въздух

България и Македония са първенци в Европа по мръсен въздух

Мръсен въздух в София, но не и според прогнозите на Столична община

"Тъй като показателите на Качеството на атмосферния въздух в този период на практика не се е подобрило, а органите на законодателната, изпълнителната и местните власти прилагат очевидно, дори и за ЕК, палиативни мерки", от политическата формация настояват МОСВ да отговори дали е изпратило информация до ЕК в дадения срок. Ако това е станало, демократите настояват също така отговорът към ЕК веднага да бъде публикуван и представен на обществото.

За година 15 хил. българи са починали заради замърсен въздух

За година 15 хил. българи са починали заради замърсен въздух

Основните замърсители са прах, серен двуокис, азотни окиси, оловни аерозоли, амоняк