Съдът на Европейския съюз в Люксембург осъди България за неспазване на задълженията си по директивата за качеството на въздуха. Това съобщиха от Съда на ЕС.

За година 15 хил. българи са починали заради замърсен въздух

За година 15 хил. българи са починали заради замърсен въздух

Основните замърсители са прах, серен двуокис, азотни окиси, оловни аерозоли, амоняк

Евромагистратите са решили, че България не е изпълнила задълженията си, произтичащи от правото на ЕС. Решението на Съда гласи, че с постоянното неспазване от 2007 г. до 2014 г., включително, както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности за концентрациите на прахови частици в няколко града.

Те са София, Пловдив, Варна и зоните Северна, Югозападна и Югоизточна. Страната ни не е изпълнила задълженията си за приложение на съответната директива.

Съдът на Европейския съюз публикува решението си по делото срещу България за нарушаване на Директива 2008/50 на ЕС за качеството на атмосферния въздух. В документа пише, че Съдът намира България за виновна за систематично и постоянно превишаване на средноденонощните и средногодишните норми за фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на цялата страна.

България е нарушила европейското законодателство и с това, че в програмите за качество на въздуха в районите с наднормено замърсяване не са предвидени мерки за намаляване на замърсяването и съобразяване с нормите на ЕС във възможно най-кратък срок. Бъдещо бездействие на институциите по въпроса може да доведе до сериозни финансови санкции за страната ни, предупреждават от "Грийнпийс"-България.

От години еколозите предизвикват за внимание от институциите и гражданското общество към лошото качество на въздуха в страната. Според представители на екомрежата у нас, решението на съда е напълно оправдано.

Европейските норми за качество на атмосферния въздух са важни и тяхното пренебрегване води до сериозни здравни последици като астма, заболявания на белите дробове, дихателните пътища и сърдечно-съдовата система.

Според Световната здравна организация през 2012 г. в световен мащаб замърсяването на въздуха е причина за 3 милиона преждевременни смъртни случаи. В Европа те са 479 000, от които 8 634 в България, нареждайки страната на едно от водещите места в Европа.

"Европейското законодателство за качество на атмосферния въздух е полезен инструмент, благодарение на който много европейски градове предприемат мерки и инициативи да се справят с лошото качеството на въздуха", коментира Теодора Стоянова, координатор на кампания "Климат и енергия" към "Грийнпийс"-България.

Двата основни източника на замърсители - автомобилният трафик и отоплението на твърдо гориво. За намаляване на вредните емисии е необходимо създаване на адекватни политики, които подкрепят развитието на велосипедния и обществения транспорт, замяната на остарели и неефективни горивни системи за битовото отопление.

От "Грийнпийс"-България се надяват, че решението на съда, макар и негативно за България, ще доведе до реални промени в националните и местни политики за качеството на атмосферния въздух.

Според Комисията, България нито е взела всички необходими мерки, за да прекрати превишаванията на нормите, нито е осигурила достатъчно информация относно мерките за подобряване качеството на въздуха.

Според тях, първата стъпка в правилната посока е разработването, актуализирането и реализирането на наличните програми за качество на въздуха, за които съдът потвърждава, че имат сериозни структурни проблеми. Според еколозите е необходимо и приемането на реални мерки срещу превишаването на нормите във възможно най-кратък срок.