Шалът е механична преграда пред фините прахови частици, но в дни с повишена запрашеност е по-добре да не стоим дълго на открито. Марлените маски не бива да се носят с часове, защото концентрират замърсители.

Това заяви пред БНР доц. Ваня Юрукова - специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия, член на Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести.

300 млн. деца живеят в райони с изключително замърсен въздух

300 млн. деца живеят в райони с изключително замърсен въздух

Това показва ново изследване на УНИЦЕФ

Според статистиката, цитирана в списание thelancet.com петте най-запрашени български града са Пловдив, Плевен, Пазарджик, София и Перник.

В началото на годината и в София бяха регистрирани високи концентрации на атмосферни замърсявания във всички станции, които контролират фините прахови частици - в районите "Младост", "Надежда", "Дружба".

Силно замърсяване на въздуха е регистрирано в цялата страна

Силно замърсяване на въздуха е регистрирано в цялата страна

Най-тежко е положението в Благоевград, Перник, Пловдив, Смолян и София

Освен използването на твърдо гориво /като въглища/, автомобилният трафик и някои производства, допълнителен принос към замърсяването с прахови частици в това време на годината оказва и влиянието на неблагоприятните климатични условия в страната като образуването на мъгли и ниската скорост на вятъра.