Европейската комисия настоятелно призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 година за чистотата на атмосферния въздух.

Тогава евросъдът реши, че страната ни е нарушила задълженията по Директивата за качеството на въздуха - България не е спазила изискванията за пределно допустимите концентрации на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух и за свеждане до минимум на продължителността на периода на превишаване на стойностите.

ЕК изисква незабавни мерки за по-чист въздух от държавите членки

ЕК изисква незабавни мерки за по-чист въздух от държавите членки

Не може да отлагаме повече според еврокомисаря по околна среда

Ек отбелязва, че България е постигнала известен напредък, но въпреки това еврокомисарите остават обезпокоени от бавните темпове на промените. ЕК алармира и че у нас на практика липсва координиран подход между различните институт и органи на национално и местно равнище.

New.bg припомня, че през месец май тази година ЕК предприе политически действия, с които да подпомогне държавите членки за постигането на целите на ЕС за качеството на въздуха.

Съдът на ЕС осъди България заради мръсния въздух
Обновена

Съдът на ЕС осъди България заради мръсния въздух

В София, Пловдив, Варна и зоните Северна, Югозападна и Югоизточна са надвишавани нормите

България все още не е приложила всички мерки за подобряване на ситуацията.
Пресслужбата на ЕК пише, че страната ни е приела мерки, свързани с движението по пътищата, а именно изменение на разпоредбите за движение по пътищата, включително относно контрола на отпадъците от излезли от употреба превозни средства и техническите прегледи.

Въпреки това обаче има други мерки, които могат да допринесат за подобряване на качеството на въздуха у нас - например нови изисквания за съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, използвани за битово отопление.

Ако България не предприеме необходимите действия и случаят отново бъде отнесен до Съда на ЕС, могат да бъдат наложени финансови санкции.

Държавата разполага с два месеца, за да отговори.

ЕК съди няколко страни членки за качеството на въздуха

ЕК съди няколко страни членки за качеството на въздуха

Франция, Германия и Великобритания не са спазили ограниченията за азотен диоксид, а Унгария, Италия и Румъния, за стандартите и нивото на праховите частици