Европейската комисия съди Франция, Германия, Унгария, Италия, Румъния и Великобритания в Европейския съд, заради неспазването на ограниченията за качество на въздуха.

Този ход е във връзка със срещата на върха през януари, в която Комисията заяви, че ще стане трудно за държавите-членки, които все още са в нарушение на целите, въведени през 2005 и 2010 г.

"Решението за предаване на държави-членки на Европейски съд беше взето от името на европейците. Казахме, че тази Комисия защитава. Решението ни се основава на това твърдение. Днес държавите-членки, които ще бъдат съдени, получиха достатъчно "последни шансове" през последното десетилетие, за да подобрят ситуацията. Моето убеждение е, че днешното решение ще доведе до подобрения за гражданите в много по-кратки срокове. Но само съдебните действия няма да разрешат проблема. Ето защо ние очертаваме практическа помощ, която Комисията може да предостави на националните органи за насърчаване за по-чист въздух за европейските градове", обясни еврокомисар Кармену Вела.

Брюксел заплаши няколко страни членки на ЕС със съд заради качеството на въздуха

Брюксел заплаши няколко страни членки на ЕС със съд заради качеството на въздуха

ЕК наложи краен срок на Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания

Франция, Германия и Великобритания ще бъдат изправени пред съда заради неспазването на ограниченията за азотен диоксид (NO2), а Унгария, Италия и Румъния не са изпълнили изискванията и стандартите за нивото на праховите частици.

"Комисията заключи, че в случая с шестте държави-членки, предложените допълнителни мерки не са достатъчни и не са спазени стандартите за качество на въздуха възможно най-скоро", допълни Вела.

Испания, Словакия и Чехия избягват съдебна процедура, тъй като са обещали мерки, които им позволяват да се съобразят с правилата на ЕС за качество на въздуха, коментира Вела.

Европейски екоминистри бистрят качеството на въздуха от София

Европейски екоминистри бистрят качеството на въздуха от София

Категорично настъпи моментът за преосмисляне на наличните подходи за решаване на проблемите, смята Нено Димов

В Европейския съюз качеството на въздуха като цяло се подобрява през последните десетилетия, често благодарение на съвместните усилия на ЕС и националните, регионалните и местните власти. И все пак качеството на живот на много граждани на ЕС остава неприемливо. Замърсяването на въздуха причинява директно както хронични, така и сериозни заболявания като астма, сърдечно-съдови проблеми и рак на белите дробове.