Депутатите питат институциите как да облекчат процедурите за придобиване на българско гражданство. За година в Министерство на правосъдието са постъпили над 89 000 молби за придобиване на българско гражданство или за отказ.

Юлиан Ангелов от Обединени патриоти изтъкна, че се появявали едни и същи проблеми. Според него правосъдното министерство си измисляло нови и нови правила, които спъвали процеса. Той атакува и вицепрезидента Илияна Йотова, която връщала преписки на българи от Македония за нови доказателства. Според Ангелов не трябвало да се оспорва българския произход на македонски граждани.

Новото ръководство на МП е заварило 19 000 преписки. Причината за толкова преписки е натовареността на служителите. Деветнадесет са щатните бройки, които работят по гражданството в министерство на правосъдието. Дори и два пъти седмично да заседава съвета по гражданство, ще са нужни месеци да се образуват преписките. Нужни са и още 2-3 щатни бройки.

МВР по-ускорено ще трябва да дава становища. Към момента, седмично от МВР се дават около 200 становища, а Министерство на правосъдието иска по 800 за седмица. Тези данни бяха представени в комисията за българите в чужбина.

От МП увериха,че е разпоредено да не се връщат документите на граждани от Македония. Стана ясно,че Йотова връща над 40 молби за ново разглеждане. Патриотът Ангелов се ядоса, че президентската институция не признавала българския произход на хората в Македония. По думите му всички в Македония били потомци на българи. От МВР искат кодифициране на законодателството в сферата.

Юлиан Ангелов отново се включи и поиска справка от институциите колко кадри и пари им трябват, за да ускорят процеса по предоставяне на българско гражданство. От ДАНС увериха, че се правят щателни проверки на всички желаещи да придобият българско гражданство. Родното ФБР дава становище за 10 месеца. От ДАНС не искат този срок да е съкращава, защото проверките се правят и по линия на международното сътрудничество.

Заместник-председателят Олег Петков обясни, че най-много са желаещите да придобият българско гражданство са от Македония. Агенцията за българите в чужбина пък се оплакаха от малката си численост-25 души. В момента има 900 организации на българите в чужбина и агенцията трябва да работи с всички тях.