Депутатите отложиха разглеждането на предложението на Възраждане за нулева ДДС ставка за стоки от първа необходимост. Преди това законотворците излязоха в почивка, защото искаха в зала да дойде ресорният министър Асен Василев. Той не дойде.

Законопроектът на Възраждане предвижда, считано от 1 април 2022 г., въвеждането на нулева ставка на ДДС за облагаеми доставки с място на територията на страната за хранителни продукти и напитки от номенклатурата в малката потребителска кошница на Националния статистически институт; вода и доставка на природен газ, електроенергия и централно отопление за бита и за лекарствени продукти и медицински изделия, както и медицинско оборудване, помощни и други уреди, обикновено предназначени за облекчаване или лечение на инвалидност, за изключително персонално използване от инвалиди, включително ремонта на такива стоки и доставката на детски седалки за автомобил.

Законодателните предложения допълват и задълбочават законодателния подход, приложен през 2020 г. чрез въведената намалена ставка на данък върху добавената стойност в размер на 9 сто за определен набор от стоки и услуги. Продължаващите допълнителни разходи и натрупвани загуби ще оставят негативни последици за гражданите и бизнеса за продължителен хоризонт дори след момента на отмяна на ограниченията, които държавата налага по повод на COVID-19.

В допълнение към това, наблюдаваният от няколко месеца период на висока инфлация допълнително ерозира покупателната способност на българските граждани. Така икономически най-уязвимите от тях търпят разходи и са принудени да ограничават потреблението си поради растящите цени, според вносителите от Възраждане.

Предложените изменения и допълнения в Закона за данък добавена стойност представляват мерки за подкрепа и компенсация на съответни целеви групи, в условията на продължаващи затруднения в икономиката, свързани с ограниченията покрай COVID-19, и периода на повишена инфлация. Настоящето законодателно предложение отчита посочените европейски ограничения, но се ръководи от целта за изчерпване на всички възможности за максимална защита на икономическите и социалните интереси на българските потребители.

Предлаганото въвеждане на нулева ставка има за цел да позволи понижаване на цените на съответно описаните стоки и услуги. Такова понижение би било компенсиращ механизъм за корекция на други фактори за повишение на цени, довели до високата инфлация - текущо отчитана и очаквана още поне в средносрочен хоризонт. Съответно и пропорционално, възстановената загуба в разполагаемия доход на българските граждани, най-вече на най-нискодоходните от тях, ще доведе до стабилизиране на потреблението им.

Възраждане заподозря, че Петков договорил членството на РСМ в ЕС срещу американски газ

Възраждане заподозря, че Петков договорил членството на РСМ в ЕС срещу американски газ

Според Костадинов става въпрос за инструктаж за Македония