Депутатите от Комисията по околна среда и водите в Народното събрание приеха на първо четене без дебати законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Законотворците гласуваха с 11 гласа "за" и 6 "въздържали се".

С промените в законопроекта не се въвеждат нови процедури, а се прецизира контролът при изпълнение на мерки за предотвратяване на непосредствена заплаха за причиняване на екологични щети или за отстраняване на екологични щети.

Във връзка с това са предложени допълнения, които имат за цел отстраняване на пропуски и подобряване на прилагането на процедурите, предвидени в закона.