Депутатите приеха на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари.

С предложения проект се въвеждат допълнителни мерки за борба с изпирането на пари, заложени в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма, подчерта Маноил Манев от ГЕРБ.

Едно от основните предложения е въвеждането на ефективен механизъм за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление, чрез създаване на нарочен регистър, поясни той.

Предвижда се и отбелязване в Търговския регистър при установено несъответствие в данните относно действителния собственик, каза депутатът.