Депутатите приеха на първо четене Закона за хората с увреждания.

Левицата не го подкрепи. Законът за хората с увреждания решава проблеми във вярната посока, но няма да го подкрепим заради отлагането на Агенцията за хората с увреждания, обясни социалистът Антон Кутев. Според него се говори за реформата в социалната система повече от 4 години. Червеният депутат е категоричен, че няма кой да оправдае нерешаването на проблемите на хората с увреждания навреме.

От ГЕРБ обориха левите. Промените в Закона за хората с увреждания са абсолютно належащи според Светлана Ангелова.Най-важната промяна е свързана с преминаване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия към системата на здравеопазването, смята тя.

БСП обвини ГЕРБ, че осакатяват със закон хората с увреждания

БСП обвини ГЕРБ, че осакатяват със закон хората с увреждания

Майките от "Системата ни убива" протестират по време първо четене на закона за личната помощ

Със законопроекта се предлагат промени, които ще доведат до:

- Създаване на прецизна правна уредба, уреждаща механизъм за преминаване на дейностите по предоставяне съобразно стандарти за качество и финансиране на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания изцяло към системата на здравеопазването в отговор на дългогодишните им искания за промени в тази област. Разходите са финансово осигурени в рамките на утвърдените разходи в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

- Осигуряване на по-дълъг времеви хоризонт, който да създаде възможност за прецизно институционализиране на новата Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет.

- Разширяване на кръга на лицата - обект на защитена заетост, чрез включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения с оглед на създаването на възможности тези групи хора да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда.

Отлагат с година сформирането на Агенцията за хората с увреждания

Отлагат с година сформирането на Агенцията за хората с увреждания

Целевата помощ е в размер на 99,16 лева месечно

- Прецизиране на съществуващи разпоредби с цел правилно разбиране при правоприлагането, което е изключително важно от гледна точка на законността.

Основната цел, която се постига с приемането на предложената промяна, е повишаването на ефективността при реализацията на политиката в областта за правата на хората с увреждания.

Освен това с приемането на проектозакона ще се ще се обезпечи реализиране на правото на хората с увреждания на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално въз основа на конкретните им нужди в рамките на здравната система, което ще гарантира ефективност, релевантност и устойчивост на тази публична подкрепа, включително по отношение на изразходването на бюджетните средства.