297229 заявления за отпускане на целева енергийна помощ за предстоящия отоплителен сезон са подадени до момента. Това стана ясно от думите на социалния министър Деница Сачева в ресорната комисия на Народното събрание. Целевата помощ е в размер на 99,16 лева месечно, като се получава в продължение на пет месеца. Увеличението на подадените заявления е с 15% с сравнение с предходната година.

От отговорите й пред депутатите стана ясно, че в Закона за хората с увреждания и индивидуалната оценка остава. Тя отпада от областта на балнеолечението. Според социалния министър в закона се предлагат облекчения.

Отпадането на индивидуалната оценка за хората с увреждания - крачка наникъде?

Отпадането на индивидуалната оценка за хората с увреждания - крачка наникъде?

Безобразие било, че се маха това, което трябва да е основа на политиката по уврежданията

Удължава се срокът за сформиране на Агенцията за хората с увреждания. Все още текат дебати дали да е държавна агенция или комисия. Предложението е сформирането да се отложи с една година и да не стартира от 2021.

Малки промени ще има в мярката 60/40. Заетите в случайния превоз също ще могат да влязат в обхвата на мярката.

80 милиона лева ще са на разположение на работодателите за леки преустройства във връзка с пандемията и за киберсигурност.