Депутатите експресно приключиха работния си ден. Законотворците работиха почти един час. В програмата им беше разглеждане на процедурните правила за условията и реда за предлагането на кандидати за председател и членове на Комисията за защита на личните данни, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор от Народното събрание. Втората точка в дневния ред на депутатите бе проект на решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с медал "За заслуга".

Така за 57 минути - от 9 часа тази сутрин до няколко минути преди 10 часа народните представители успяха да приключат с гласувания дневен ред в пленарна зала. За част от депутатите следобед предстоят няколко комисии.

Носят ли се маски в парламента?

Носят ли се маски в парламента?

Кадрите говорят сами