Депутатите гласуваха да отпадне от дневния ред точката за процедурни правила за избор на управител на БНБ. Предложението бе направено от депутата от БСП проф. Румен Гечев.

"За" гласуваха 121 народни представители, "против" 61, въздържали се 23, с което предложението беше прието.

От името на ПГ на БСП предлагаме да отпадне обсъждането на точката за проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за управител на БНБ от дневния ред на заседанието, каза Гечев от трибуната. Мотивите му бяха, че за смяна и избор на ръководството на БНБ трябва да има управляващо мнозинство и стабилно управление, а ръководството на банката може да си изпълнява функциите. Той даде за пример, че има и други регулаторни органи, на които са им изтекли сроковете за смяна на ръководствата.

Докато не формираме правителство, не е редно, категоричен бе той.

Атанас Атанасов от ДБ подкрепи отмяната на точка от трибуната. След гласуването - точката отпадна от дневния ред.