Депутатите подхванаха на първо четене законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите, предложен от патриотите. С него се предвижда въвеждане на 10-годишна абсолютна погасителна давност по отношение на частните задължения на физическите лица.

България е единствената държава членка на Европейския съюз, която не е въвела абсолютна погасителна давност за задължения на граждани или процедури за потребителска несъстоятелност.

В българското законодателство липсва уредба, която да дава възможност на физическо лице, изпаднало в невъзможност да заплаща своите изискуеми задължения, да започне процедура по обявяване на фалит или да се освободи от задълженията си след изтичане на определен период от време.

Патриотите ликвидират вечния длъжник

Патриотите ликвидират вечния длъжник

Предлагат закон за защита на физическите лица, изпаднали с неплатежоспособност

С въвеждането на 10-годишна абсолютна погасителна давност няма да се промени действащият режим за 3 и 5-годишна давност и длъжниците ще могат да се възползват от нея. Защитени са в достатъчна степен и интересите на кредиторите предвид дългия срок, в който могат да съберат вземанията си.

За Искрен Веселинов това в най-важният законопроект, който парламентът разглежда през този мандат. Той изтъкна, че дългът се онаследява.

"За" бяха 87. "Против" и "въздържали се" нямаше.