Тази седмица много бързо ни се наложи да решаваме два неотложни проблема на българските граждани. Това отчете в началото на правителственото заседание служебният премиер Димитър Главчев. По думите му дори "гасил два пожара с вицепремиера и министър на финансите".

Той отбеляза, че единият от пожарите е бил в сектор Земеделие. Подписано е споразумение със земеделците за изплащането на помощта заради войната в Украйна. Главчев подчерта, че са заделени 300 млн, лв. за целта и е поет ангажимент до 15 май да бъдат изплатени.

Втория пожар е свързан с миньорите и енергетиците от Мини "Марица-Изток". С постановление на МС за тях за предвидени 250 млн. лв., които ще бъдат изплатени до края на годината след получаване на нотификация от Европейската комисия.

"Обобщаващото и в двата случая е, че можем да използваме една сентенция от преди повече от век - можеш да излъжеш много хора за кратко време, малко хора за дълго време, но всички и завинаги няма как да ги излъжеш", посочи Димитър Главчев.

Премиерът поясни, че допълнителнтие разходите нямат отражение върху бюджетното салдо и дефицитът не е повишен.

Той подчерта, че целта за влизане в еврозоната през 2025 г. остава и МС продължава да работи в тази посока.

Депутатите одобриха 250 млн. лева ежегодна подкрепа за "Мини Марица Изток" до 2029-а

Депутатите одобриха 250 млн. лева ежегодна подкрепа за "Мини Марица Изток" до 2029-а

Целта е обезпечаване на дейности по техническа рекултивация на нарушените терени на находище "Източно маришки въглищен басейн"