Министерство на правосъдието публикува днес за обществено обсъждане новия проект на Закон за съдебната власт (ЗСВ), с което стартира официалната процедура преди внасянето му за обсъждане в МС. Срокът за предоставяне на мнения, становища и препоръки е 20 дни.

Министерството и Българският институт за правни инициативи (БИПИ) организират дебат по новия ЗСВ, като ще се обсъждат основните предлагани структурни и функционални реформи в съдебната власт. Поканени за участие са представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, на гражданския сектор, академичната общност и медиите.

Акцентите на публичното обсъждане утре ще са предлаганите структурни реформи, които включват създаването на Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет, както и мястото на прокуратурата спрямо съда. Специално внимание се отделя и на функционалните реформи - кадровата политика и контролната дейност в съдебната власт, както и функциите на прокуратурата в наказателния процес.

Основните положения в новия устройствен закон на съдебната власт са засилване ролята и самоуправлението на съда, въвеждане на изискване за партийна неутралност за членовете на висшите органи на съдебната власт, намаляване на правомощията на главния прокурор до административен ръководител на Върховната прокуратура, регламентиране на ясни и прозрачни процедури за конкурси, кариерно развитие и командироване на магистратите.

В новия ЗСВ се изпълняват конкретни препоръки от становищата на Венецианската комисия и от Доклада за върховенство на правото на ЕК.

Министерството на правосъдието публикува нов Закон за съдебната власт

Министерството на правосъдието публикува нов Закон за съдебната власт

Текстовете трябва да минат през обществено обсъждане