Да се въведе модел за справедливо и прозрачно предоставяне на държавна подкрепа на партиите, който гарантира баланс, насърчаване на политическия плурализъм и превенция от зависимости както от държавното финансиране, така и от дарители с големи финансови възможности. За това настояват от Асоциация "Прозрачност без граници" в свое официално становище по повод промените в Закона за държавния бюджет, които регламентират финансирането на партиите и предизборните кампании.

Според тях добър модел за тази цел връзка е регресивната скала за предоставяне на държавна субсидия, при който сумата за един избирателен глас намалява пропорционално на броя получени гласове.

По отношение на неограниченото финансиране на партиите от юридически лица от организацията настояват да се въведат адекватни ограничения на даренията, тъй като това ще гарантира демократичния процес и независимостта на партиите от "влиятелни икономически субекти"

От Асоциацията се опасяват, че отмяната на ограниченията в размера на даренията от физически лица биха довели до невъзможност Сметната палата да контролира финансирането на партиите и най-вече на предизборните кампании.

По тази причина от "Прозрачност без граници" препоръчват даренията за партии и предизборни кампании да се ограничат до 10 000 лева за физически лица и до 30 000 лева - за юридически.

Президентът наложи вето върху частното финансиране на партиите

Президентът наложи вето върху частното финансиране на партиите

Партиите стават зависими от бизнеса, мотивира се Румен Радев

Те настояват да се въведе и пълна забрана за финансиране от следните типове юридически лица:

- Държавни и общински фирми, както и фирми, в които държавата или общините притежават дялово участие.

- Фирми, които са кандидати и/или изпълнители на обществени поръчки.

- Фирми, които имат сключени концесионерни договори с държавата или общините.

- Фирми, осъществяващи хазартна дейност.

- Неправителствени организации.

- Фирми, работещи в сектори, които са силно регулирани от държавата

- Фирми, регистрирани в страната, в които дялово участие имат други юридически лица, регистрирани в офшорни юрисдикции.

- Фирми, регистрирани в страната, в които дялово участие имат чуждестранни фирми, организации и физически лица.

Партиите получават дарения без ограничения
Обновена

Партиите получават дарения без ограничения

Това решиха депутатите при обсъждането на отвореното финансиране

По отношение на размера и начина на разпределяне на държавната субсидия от Асоциация "Прозрачност без граници" са на мнение, че действащите правила поставят партиите в зависимост от решенията на изпълнителната власт във връзка с механизма за нейното изчисляване и разпределяне.

Според тях при разглеждането на този въпрос са били неглижирани други съществени аспекти на проблема: обезсърчаването на партиите да търсят легална финансова подкрепа от своите симпатизанти чрез малки и редовни дарения; твърде високият размер на държавната субсидия, който създава диспропорция между партиите, получаващи държавна субсидия, и останалите партии; възможността за изразходване на субсидията за несвойствени дейности, като благотворителност.

Относно безплатното предоставяне на помещения за парламентарно представените политически партии от Асоциацията са категорични, че тази промяна само създава още по-голяма неравнопоставеност между големите и малките политически партии, а това косвено подкопава политическия плурализъм в партийната система.

ДПС предлага да падне таванът за дарения на партиите

ДПС предлага да падне таванът за дарения на партиите

По думите на Йордан Цонев те винаги са настоявали за обществено финансиране на партиите