Депутатите приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на Въоръжените сили.

Със законопроекта се създава възможност за изпълнение на срочна служба в доброволния резерв, като всеки български гражданин до 40 г., по негово желание и при условие, че отговаря на изискванията на закона, може да служи във въоръжените сили за срок до 6 (шест) месеца.

С увеличаване броя на български граждани с военна подготовка ще се подобри възможността за попълване на запаса на въоръжените сили. Открива се и възможност за по-гъвкав подход и разширяване на обучението на българските граждани в етапите на средното образование за придобиване на умения, свързани със защитата на родината, с оцеляване при кризи от военен характер, както и за усвояване на знания за мисиите и задачите на въоръжените сили.

Ще се увеличат и възможностите на въоръжените сили за комплектуване на контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на страната с необходимите специалисти, изпълняващи договор за служба в доброволния резерв.

Влиза се в армията и на 40 години?
Обновена

Влиза се в армията и на 40 години?

Депутатите се заеха с изменения във военния закон

Предложено е и увеличаване на годините за водене на отчет на запасните, с което ще се подобрят мобилизационните способности на страната и ще се повиши готовността на въоръжените сили за защита на Отечеството чрез ефективно използване на тези български граждани съобразно специфичната им подготовка. Доброволните резервисти ще може да се използват по-ефективно за срока на договора чрез въвеждане на изискване от 2 години до навършване на пределна възраст за прием на служба в доброволния резерв.

Работодателите от своя страна ще имат възможност да запазват персонала си, като осигуряват неплатен отпуск на работниците/служителите си и им позволяват да преминат срочна служба в доброволния резерв.

За Николай Цонков от БСП няма достатъчно стимули за попълване редиците на резервистите. Некомплектът в армията е около 6000 души по думите му.

Константин Попов от ГЕРБ и председател на комисията по отбрана в НС подчерта, че с един законопроект няма да се решат всички проблеми и да се създаде най-мощната армия. През 2008 г. се промени начинът на окомплектоване на българската армия, премина се към професионална армия, обясни той. Вече имало финансов ресурс за доразвиване на системата на резерва.

Целта на закона била именно засилване на резерва. Два пъти годишно по 300 души ще могат да преминават през 6-месечно обучение. След това, ако искат, ще могат да започнат кадрова военна служба без конкурс. "За" закона бяха 103, 42 се обявиха "Въздържал се".